องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส

ที่อยู่ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

โทร. 044060202

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส

เลขที่ 356 หมู่ที่ 1 ตำบลจรัส อ.บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230

โทรศัพท์ 0 4457 9009

สำนักปลัด 0 4457 9001

กองคลัง 0 4457 9005

กองช่าง 0 4457 9006

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 4457 9007

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 4457 9008

Email : [email protected]
[email protected]

เว็บไซต์ : https://www.charatlocal.go.th

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page