• นายบรรจง เลาหพงษ์

  นายบรรจง เลาหพงษ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส โทร : ๐๙ ๕๓๖๕ ๐๑๒๖
  • นายวันชัย เทพศิริ

   นายวันชัย เทพศิริ

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส คนที่ ๑ โทร : ๐๙ ๓๔๓๖ ๑๗๕๗
  • นายบุญส่ง งามฉลาด

   นายบุญส่ง งามฉลาด

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส คนที่ ๒ โทร : ๐๙ ๓๔๓๖ ๑๗๕๗

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page