• ว่าง

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายมาโนช ห่อทรัพย์

   นายมาโนช ห่อทรัพย์

   นายช่างโยธา
   • ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   • นางสาวอัมพิลา อุรารื่น

    นางสาวอัมพิลา อุรารื่น

    ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 0611859434
   • นายอินทร สอนงาม

    นายอินทร สอนงาม

    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 0622932052

  • นางสาวนฤมล ภูทอง

   นางสาวนฤมล ภูทอง

   คนงานทั่วไป (งานธุรการ)
  • นายเจนวิทย์ บุญพร้อม

   นายเจนวิทย์ บุญพร้อม

   คนงานทั่วไป (งานโยธา)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page