• นายธำมรงค์ สำราญสุข

  นายธำมรงค์ สำราญสุข

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการศึกษา
   • ว่าง

    ว่าง

    ผู้ช่วยโภชนากร
   • ว่าง

    ว่าง

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
    • นางสาวบรรจงจิตร นพเก้า

     นางสาวบรรจงจิตร นพเก้า

   • นายนิยม แอมโอด

    นายนิยม แอมโอด

    คนงานทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

 • นางสาวอัจฉราภรณ์ ทนทอง

  นางสาวอัจฉราภรณ์ ทนทอง

  ครู คศ.2
  • นางสาวทิวากร แรงกล้า

   นางสาวทิวากร แรงกล้า

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
  • นางสาวกุสุมา ฟักกระโทก

   นางสาวกุสุมา ฟักกระโทก

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นายวัชระ จันทร์แสง

  นายวัชระ จันทร์แสง

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  • นางพัชนีภรณ์ วิศิษฐ์สุขสกุล

   นางพัชนีภรณ์ วิศิษฐ์สุขสกุล

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
  • นางสาวอรสา สมราม

   นางสาวอรสา สมราม

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางจิราภรณ์ วรางกูร

  นางจิราภรณ์ วรางกูร

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
  • นางสาวศิริวรรณ พันธ์ศิริ

   นางสาวศิริวรรณ พันธ์ศิริ

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
  • นางสาวจุฑามาศ สอนงาม

   นางสาวจุฑามาศ สอนงาม

   ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
   • นางสาวศิริรัตน์ ภูทอง

    นางสาวศิริรัตน์ ภูทอง

    คนงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
  • นางสาวปริมประภา นามโนรินทร์

   นางสาวปริมประภา นามโนรินทร์

   คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)

 • นางสาวพิศมัย เครือบุตร

  นางสาวพิศมัย เครือบุตร

  ครู
  • นางสุรัชนา ฮุยงาม

   นางสุรัชนา ฮุยงาม

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
  • นางสาวกัญญาภัทร ฮุยงาม

   นางสาวกัญญาภัทร ฮุยงาม

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page