ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page