ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้

ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส มีลักษณะวงกลมซ้อนกัน 3 ชั้น โดยมีต้นผักจรัสดอกเบ่งบานเหนือผิวน้ำอยู่ตรงกลางวงกลมชั้นใน มีชื่อย่อ อบต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ อยู่ในวงกลมชั้นกลาง และมีวงกลมด้านนอกล้อมรอบอีก 1 ชั้น แต่ละส่วนของสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้

- วงกลมชั้นใน หมายถึง ประชาชนตำบลจรัสที่มีความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี
- วงกลมชั้นกลาง หมายถึง ที่ตั้งและอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส
- วงกลมชั้นนอก หมายถึง ผู้กำกับดูแลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ผักจรัสดอกสีม่วงเบ่งบาน หมายถึง สัญลักษณ์พืชประจำท้องถิ่น แสดงถึงชุมชนดั้งเดิมซึ่งมีต้นกำเนิดมาด้วยความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคีอันยาวนาน พร้อมที่จะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดอกสีม่วง หมายถึง สัญลักษณ์สีประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส น้ำ หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข ความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลจรัส

ความหมายโดยรวมของตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส คือ ความสามัคคีและความเข้มแข็งของประชาชนตำบลจรัส ที่จะนำการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน ภายใต้การกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page