ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

 • นายบรรจง เลาหพงษ์

  นายบรรจง เลาหพงษ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส โทร : ๐๙ ๕๓๖๕ ๐๑๒๖
  • นายวันชัย เทพศิริ

   นายวันชัย เทพศิริ

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส คนที่ ๑ โทร : ๐๙ ๓๔๓๖ ๑๗๕๗
  • นายบุญส่ง งามฉลาด

   นายบุญส่ง งามฉลาด

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส คนที่ ๒ โทร : ๐๙ ๓๔๓๖ ๑๗๕๗

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • นางรติกาล ทองยอด

  นางรติกาล ทองยอด

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0813214701
  • รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   ไม่มีกรอบ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page