ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

 • นางทิภาพร ห่อทรัพย์

  นางทิภาพร ห่อทรัพย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก
  • ว่าง

   ว่าง

  • ว่าง

   ว่าง

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 • นางนิภาพร ห่อทรัพย์

  นางนิภาพร ห่อทรัพย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0813214701
  • รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   ไม่มีกรอบ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page