#แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣📣 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จากวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 12 ค่ะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page