ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส

 

แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอบัวเชด

การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส

โดยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ในวันอาทิตย์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ในกรณีที่เจ้าบ้านได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส ได้ส่งถึงท่านหรือประกาศให้ทราบแล้วนั้น

หากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในบ้านของท่านมีบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลในบ้านท่าน หรือบุคคลในบ้านของท่าน ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ท่านทำการแจ้งเพิ่มชื่อ หรือแจ้งถอนชื่อ กับนายทะเบียนอำเภอบัวเชด ได้ตั้งแต่วันที่ตรวจพบ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน สำหรับผู้มีสิทธิหรือเจ้าบ้านสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ หรือแจ้งถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอบัวเชด ในวันสุดท้ายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยให้ทำเป็นแบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอบัวเชด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอให้ท้ายนี้ หรือขอรับเอกสารแบบคำร้องได้ที่ ฝ่ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส เจ้าบ้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบชื่อและยื่นเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อในทะเบียนบ้านของท่าน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับแจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส โทร 081-0692673 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ /ถอนชื่อ ในการเลือกตั้งนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส
https://pantainorasingh.go.th/public/list_upload/backend/list_3934/files_7432_1.pdf


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page