🥳🥳ตามที่ รมต.มหาดไทย​ ประกาศขยายระยะเวลา​ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​ ประจำปี ​2567​
🏞ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
ดาวน์โหลดหนังสือ🏢
📌สิ่งที่ส่งมาด้วย
(VDO ประชาสัมพันธ์ และ Info )
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page